Віталій Ярошенко

Архівний підрозділ Управління СБ України у Луганській області
  Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні

8. Архівний підрозділ Управління СБ України
у Луганській області
Виконавці: 
Ірина Козенко, Василь Школа
Відповідальний:
 Василь Школа
1
2
3
4
0
7
.
1
2
.
1
9
2
0
р
.
7
4
0
1
.
1
9
2
0
р
.
Уголовное
дело по
обвинению
ВакуленкаИ.С.
и других
За справою проходять Вакуленко Іван Стефа
-
нович та інші жителі повітового м.
Старобільськ 
Харківської губернії (загалом 16 осіб). 13 фігу
-
рантів справи засуджено за постановою війсь
-
кового  революційного  комітету  Старобільсь
-
кого району до розстрілу, а решту з
-
під варти 
звільнено за недоведеністю провини. Усіх реп
-
ресованих обвинувачено як дезертирів Черво
-
ної армії та членів місцевої «контрреволюцій
-
ної повстанської групи махновської орієнтації»
2
2
.
1
1
.
1
9
2
7
р
.
2
6
8
0
4
.
1
9
2
7
р
.
Следственное
дело по
обвинению
ЧумаковаН.И.
и
Ткаченко А.И.
Чумаков Микола Іванович і Ткаченко Олександр 
Іванович,  жителі  Осинівського  району  Старо
-
більської округи, за висновком окружного відді
-
лу 
ДПУ УСРР підлягали ув’язненню в місцевому 
будинку примусової праці. Їх обвинувачено як 
таких, що 1919р. служили стражниками Біло
-
луцької волосної денікінської варти, «заарешто
-
ву
-
али комуністів і червоноармійців та конвою
-
вали їх на розстріл». За постановою старобільсь
-
кого  окружного  прокурора  від  22  листопада 
1927
р. справу стосовно ЧумаковаМ.І. і Ткачен
-
ка
О.І. припинено на підставі амністії з нагоди 
10-
ї річниці «Жовтневої революції». За справою 
проходять 14 свідків, які 1919
р. також служили 
стражниками в денікінському таборі охорони на 
території с.Білолуцьк. До справи долучено фо
-
тографії двох невстановлених чоловіків у війсь
-
ковій формі зі зброєю
0
7
.
0
1
.
1
9
3
7
р
.
2
2
7
3
4
.
1
9
3
7
р
.
Уголовное
дело по
обвинению
Бойко С.С.
Бойка Сергія Семеновича, жителя м.Верхній Ли
-
сичанського району Донецької області, засудже
-
но  Донецьким  обласним  судом  до  10  років 
ув’язнення у виправно
-
трудових таборах. Його 
обвинувачено як такого, що 1919
р. служив у 

каральному загоні Добровольчої армії генералаСоздан 13 янв 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником