Віталій Ярошенко

Каталог пам`яток козацької доби з Луганщини

Олена ТитоваРозуміючи непересічне значення фіксації та обліку нерухомих пам`яток Українського козацтва XVI-XVIII ст., співробітники Науково-дослідного колективного підприємства (Центру) "Часи козацькі" разом з Центром пам`яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам`яток історії та культури започаткували у 1991 році складання Каталога-довідника названих пам`яток. До цього зводу входять нерухомі пам`ятки археології, історії, архітектури та містобудування, меморіальні та пам`ятні місця. Всього серед козацьких пам`яток виділено більше 20 типів, а саме: Січі, центри паланок, полків, сотен, населені пункти, засновані козаками, зимівники, місця битв, кладовища та окремі поховання, сторожі, укріплення, монастирі, церкви, фортеці, місця народження та смерті видатних козаків тощо. Формується каталог за регіональним принципом, згідно територіально-адміністративного поділу України. Робота по складанню каталога ще не закінчена. Зараз зібрана попередня інформація, в основному, по найвідомішій довідковій літературі. Але не дивлячись на цей початковий етап роботи, маємо матеріали по майже трьох тисячах нерухомих пам`яток козацької доби. У цьому виданні пропонуємо до уваги читачів каталог пам`яток козацької доби XVI-XVIII ст. з Луганської області, зібраний за кількома друкованими джерелами. Думається, що започаткована робота досить перспективна для подальшого дослідження з урахуванням різноманітних архівних матеріалів, археологічних розшуків, аналізу картографічних і топонімічних джерел. Луганська область Луганськ, облцентр. Сторожі козаків на лівому березі р. Лугані XVII ст. (Лаврів, 1992, с.47)[1]. Біловодськ, смт, райцентр. Поселення 1686 р. козаків Острозького полку (ІМС, с.179)[2]. Білолуцьк, Новопсков. р. Козацьке поселення пер.пол. XVII ст. у межиріччі рр. Айдару і Білої. 1732 р. сотник Я.Р.Головінський, козацька старшина заснували містечко (ІМС, с.575-576). Бобрикове, Антрацит. р. Засноване 1776 р. полковником Д.К.Бобриком (ІМС, с.174). Борівське, смт Лисичан. р. Сторожове містечко донських козаків 1640 р. біля Кальміуської сакми (ІМС, с.475-476). Брянка, м. Хутір Протік Гриценків 1707 р. заснований сотником Гриценком. Козацьке селище Яр Кам`яний 1696 р. (ІМС, с.246). Булавинівка (Іванівська Лука), Новопсков. р. Сторожове укріплення Осиновий Острог 1637р. Табір К.Булавіна 1707 р., лінія укріплень. 1707 р. біля старого русла Айдару провалилися під лід 300 козаків-карателів -Провалля. Битва у Січині, північніше села. Поставлений пам`ятник К.Булавіну (ПИКУ, с.91)[3]. Бунчуківка, Білокуракин. р. Засноване козаками наприкінці XVIIIст. (ІМС, с.244). Верхній Нагольник, смт Антрацит. р. Козацький хутір друг. пол. XVIIIст. (ІМС, с.174). Вишневецько-Грекове, Новопсков. р. Хутір старшини Ф.Грекова, поряд хутір урядника Т.В.Грекова 1782 р. (Краєзнавчі записки, в.II, с.21)[4]. Данилівка, Біловод. р. Козацький хутір Данилів XVIII ст. (ІМС, с.217). Дмитрівка (Митрівка), Новопсков. р. Село засноване 1777 р. старшиною Війська Донського І.Іловайським (Краєзнавчі записки, в.II, с.18). Дякове, Антрацит. р. Засноване військовим дяком І.Ісаєвим 1777 р. (ІМС,с.145). Євсуг, Біловод. р. Засноване наприкінці XVII-поч.XVIII ст. козаками Острозького полку (Лаврів, 1992, с.169). Жовте (Жовтий Яр), Слов`яносерб. р. Військове поселення для охорони південних кордонів держави засноване 1700 р.(ПУ, 1989,с.18)[5]. Заайдарівка, Новопсков. р. Засноване як прикордонне село у пер.пол. XVII ст. (Краєзнавчі записки, в.II, с.36). Закотне, Новопсков. р. Заселене козаками Д.Головінського. Сотенне містечко Острозького полку з 1732 р. (ІМС, с.592). Зимогір`я (Черкаський Брід, Черкаське), м. Слов`яносерб. р. Сторожове поселення запорожців 1645-1647 рр. (ІМС, с.801-802). Іванівська Лука, Новопсков. р. Прикордонне село пер. пол. XVII ст. (Краєзнавчі записки, в.II, с.36). Кабанне, смт Кремін. р. Сторожовий пост з поселеннями довкола з 1701 р. (ІМС,с.430-431). Красний Кут, смт Антрацит. р. Зимівники запорозького старшини Петра Довгаля XVIIIст. у балках Мечетка та Глибока (ПУ, 1989, 4, с.18). Таємний шлях із Запоріжжя на Дон - "Солоний шлях". Тут був склад харчів та зброї запорожців (Лаврів, 1992, с.50). Козацький пікет біля гори Сокіл і балки Глибокий Яр (Краєзнавчі записки, в.II, с.4). Кремінна, м., райцентр. Сухарів Городок - центр поселень донських козаків друг.пол. XVII ст. Сотня Ізюмського слобідського полку 1688 р. на берегах р. Кремінної (ІМС, с.417-418). Куземівка, Сватів. р. Військове поселення Ізюмського слобідського полку 1688 р. (ІМС, с.740). Лисичанськ (Лисичий Байрак, Лисича Балка) м. райцентр. Козацька слобода 1710 р. (Лаврів, 1992, с.70). Лозова Павлівка, Перевальськ. р. Запорозькі хутори Яр Кам`яний та Проток Гриценка на р. Лозовій (Краєзнавчі записки, в.II, с.4). Ломоватка, Новопсков. р. Запорозьке Ломове займище (Краєзнавчі записки, в.II, с.5). Михайлівка, смт Перевальськ. р. Хутір запорожця Харка при впадінні р. Довгенької у Білу (Краєзнавчі записки, в.II,с.4). Мілуватка, Сватів. р. Засноване козаками Полтавського полку у 1705 р. (ІМС, с.740-741). Міусинськ, м. Слобода Новопавлівка заснована 1774 р. старшиною кіннокозачого полку Ростовської фортеці св.Дмитрія І.Васильєвим (Краєзнавчі записки, в.II, с.17). Нагольна (Нагольно-Тарасівка), Новопсков. р. Засноване 1775 р. бригадиром Війська Донського Амвросієм Луковкіним (Краєзнавчі записки, в.II, с.25-26). Нещеротове, Білокуракин. р. З 1732 р. поселення козаків Острозького слобідського полку (ІМС, с.234-235). Нижнє, Первомай. р. Військове поселення запорозьких козаків 1754 р. (ПУ, 1989, 4, с.19). Нижній Нагольник, смт Антрацит. р. Сторожовий пост кін.XVII - поч.XVIII cт. на торговому тракті між Слобідською Україною та Доном. Митниця (є руїни) на межі Області Війська Донського у кількох кілометрах від поста (ІМС, с.155). Нижня Дуванка, смт Сватів. р. Хутір заснований 1730 р. ізюмським сотником Краснокутським (Лаврів, 1992, с.48,79). Нова Астрахань, Кремін. р. Хутір Гузіївка 1787 р. запорозького козака Гузя (ІМС, с.439-440). Новоайдар, смт, райцентр. Військове козаче містечко донських козаків друг.пол. XVII ст. Народився ватажок повстання під проводом С.Разіна - козак І.Лоскут (ІМС, с.547). Новокраснянка, Кремін. р. Слобода кінця XVIII ст. заснована донськими козаками (ІМС, с.451). Новомикільське, Кремін. р. Слобода друг.пол. XVIII ст. донських козаків (ІМС, с.451). Новоолександрівка, смт Краснодон. р. Хутори Теплянський, Проциків, Сорокине кін. XVII ст. у заплаві р. Кам`янки (ІМС, с.384). Новопсков (Закам`янка), смт, райцентр. Хутори засновані у перш.пол. XVII ст. З 1732 р. сотенне містечко на чолі з сотником Акимом Ємановим (ІМС, с.561-562). Оріхове, Новопсков. р. Засноване 1790 р. військовим базарним Олексієм Степановичем Леоновим (Краєзнавчі записки, в.II, с.20). Осавулівка (Лук`янова), Новопсков. р. Засноване вдовою старшини Євдокією Луковкіною 1777 р. (Краєзнавчі записки, в.II, с.18). Осинове, Новопсков. р. Осинів острог 1637 р. на горі Пристін, обнесено валом і ровом. Була печера - підземний хід (Краєзнавчі записки, в.II, с.36). Острогозьк, Новопсков. р. Місто засноване 1652 р. полковником І.Дзиковським на р. Тихій Сосні. З ним оселилося 1000 козаків. Полкове місто у друг.пол. XVII ст. (Краєзнавчі записки, в.II, с.36). Пархоменко (Макарів Яр), Краснодон. р. 1660 р. за розпорядженням Запорозького кошу розміщено частину Суходільського пікету. Рештки сторожового укріплення на могилі зберігалися до середини ХIX cт. Великий зимівник 1738 р. запорізького козака Макара Безрідного (ПУ, 1989, 4, с.19; Лаврів, 1992, с.50). Петрівка (Караяшник, Петропавлівка), смт Станично-Луган. р. Засноване у друг.пол. XVII ст. донськими козаками (ІМС, с.830-831). Петрівка, Перевальськ. р. Козацька могила XVIII ст. на сільському цвинтарі, зберігалася до 1917 р. Біля Петрової гори між селами Петрівка та Михайлівка - місце бою козацького загону з татарами. Козачий пікет у місцевості "Маяк". Козачий хутір у Петровому Яру, де збереглися залишки споруд і криниця (Краєзнавчі записки, в.II, с.3-4). Привілля (Асесорське, П`ята Рота, Привільне), м. Лисичан. р. Слобода заснована 1695 р. служилими людьми (ІМС, с.489-490). Рафаїлівка, Новопсков. р. Зимівник козака Юхима сер. ХVIII cт. (Краєзнавчі записки, в.ІІ, с.20). Ровеньки, м. "Городок" 1707 р. заселений донськими козаками. Опорний пункт Української укріпленої лінії 30-х р.р. XVIII ст.(Лаврів, 1992, с.81). Сватове (Сватова Лучка), м. райцентр. Козацький сторожовий городок ІІ пол. XVIIст. у складі Ізюмського слобідського полку (Лаврів, 1992, с.62). Сотенне містечко з укріпленнями - рів, частокол, паркан (ІМС, 705-706). Слов`яносербськ (Підгірне, Донецьк), смт, райцентр. Запорозький сторожовий пост 1740 р. з зимівниками і хуторами (ПУ, 1989, 4, с.19). Софіївка, Перевальськ. р. Козацький Чорнухинський пікет (Краєзнавчі записки,в.ІІ, с.6). Станично-Луганське, смт, райцентр. Козацька слобода ІІ пол. XVII ст. (Лаврів, 1992, с.69). Старий Айдар, Станично-Луган. р. Опорний пункт донських козаків з 40-х рр. XVIII ст. (Лаврів, 1992, с.62). Народився у кінці XVII ст. отаман містечка С.О.Драний - один із сподвижників К.Булавіна (ІМС, с.841). Старобільськ, м., райцентр. Містечко заснував на поч. XVII ст. окольничий Б.Я.Бєльський. 1686 р. оселилися козаки Острозького слобідського полку (Лаврів, 1992, с.49). 1732 р. оселилися служилі люди сотника Острозького полку І.Х.Синельникова (ІМС, с.842-844). Тевяшово, Новопсков. р. Хутір Острозького полковника Тевяшова XVIII ст. (Краєзнавчі записки, в.ІІ, с.42). Трьохізбенка, Слов`яносерб. р. Козацька станиця перш. пол. XVII ст. Місце народження К.О.Булавіна у сім`ї отамана станиці (ІМС, с.814). Хворостяне, Новопсков. р. Місце битви між повстанцями К.Булавіна та царськими карателями - "Долина Січина" (Краєзнавчі записки, в.ІІ, с.40). Хрустальне, Краснокут. м/р. Засноване козаками-мазепинцями 1709 р. (Краєзнавчі записки, в.ІІ, с.14). Чорнухине, смт Перевальськ. р. Таємний козацький шлях ("Солоний шлях") пролягав із Запорізької Січі на Дон та Кагальник у 1600-1700 рр. (ІМС, с.664). Сторожовий пункт запорожців (ПУ, 1989, 4, с.19) - пікет у верхів`ях р.Міус, р.Чорнухи біля Попового Яру (Краєзнавчі записки, в.ІІ, с.4). Шовкова Протока, Лутугин р. Зимівники і хутори козацької військової старшини з 1680 р. (ПУ, 1989, 4, с.19). Шульгинка, Старобільськ. р. Хутір отамана Шульгейка (сподвижника І.Болотникова) поч. XVII ст. Кін. XVII ст. вирили рів, огородили частоколом. Бій 200 повстанців на чолі з К.Булавіним з карательним загоном Ю.Долгорукого у 1707 р. (ІМС, с.862-863). ____________________________ 1. Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України.-1992,Львів.-С.47 (далі - Лаврів, 1992, с.47 та інші). 2. Історія міст і сіл Української РСР. Луганська область.- К.,1968.-С.179 (далі - ІМС, с.179 та інші). 3. Памятники истории и культуры Украинской ССР.-К.,1987.-С.91 (далі ПИКУ, с.91 та інші). 4. Краєзнавчі записки Луганського педагогічного інституту.- Луганськ, 1993.- Вип.ІІ.-С.21 (далі - Краєзнавчі записки,в.ІІ, с.21 та інші). 5. Пам`ятки України.- 1989.-№4.-С.18 (далі - ПУ, 1989, 4, с.18 та інші). Опубліковано в збірці: "Нові дослідження пам’яток археології козацької доби в Україні: збірка наукових статей. – Вип. 5. – Київ, УТОПІК, НДЦ "Часи козацькі", 1996. Текст взято з ресурсу "Козацька бібліотека".Создан 10 янв 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником